Historia

Lata 90te

Lecznice Citomed, najpierw jako Agencja Medyczna Citomed, zostały utworzone w kwietniu 1992 roku. Początki działalności firmy to prowadzenie małej prywatnej przychodni, w której pracowali lekarze interniści i pediatrzy, oferujący swoim pacjentom przede wszystkim wizyty domowe. Od 1993 roku przychodnia oferowała również świadczenia stacjonarne w przychodni przy ul. Powstańców Śląskich w Toruniu. W 1998 roku Citomed związał się z Toruńskimi Zakładami Elana, które obejmując 2/3 udziałów wniosły do spółki lokale przychodni przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu, laboratoria i pracownię rentgenowską. Tym samym Agencja Medyczna Citomed przekształciła się w Lecznice Citomed Elana. Współpraca z Elaną trwała do 2003 r. Po tym czasie założyciele wykupili od Elany budynki oraz znaleźli nowego partnera – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.

2003

Jako Lecznice CITOMED Spółka z o.o. zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 27 czerwca 2003 roku. Właścicielami firmy są osoby fizyczne i podmiot prawa handlowego, który posiada mniej niż 25% udziałów/praw głosu. Od tego momentu obserwujemy dynamiczny rozwój firmy.

2005-2006

Wykorzystując środki własne i dotacje unijne zmodernizowano i rozbudowano budynki, wyposażono przychodnie i pracownie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Z programu PHARE zakupiono karetkę przewozową, sprzęt komputerowy oraz zestaw do polipektomii endoskopowej. W roku 2005 ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Lecznice CITOMED uzyskały dotację na zakup dwóch laserów: okulistycznego i urologicznego do przeprowadzania zabiegów operacyjnych. Urządzenia te zostały zlokalizowane w sali operacyjnej do wykonywania zabiegów w ramach chirurgii jednego dnia, której budowa została sfinansowana ze środków spółki. Również w ramach programu SPO WKP spółka uzyskała w 2006 roku wsparcie na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

2011

Na przełomie roku 2010/2011, już ze środków własnych uruchomiono Zakład Diagnostyki Obrazowej i jedyny w Toruniu Zakład Medycyny Nuklearnej. Nowe pracownie wyposażono w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, gamma kamerę.

2017

Lecznice CITOMED są obecnie największym zespołem poradni specjalistycznych, medycyny pracy i pracowni diagnostycznych w regionie. Na badania swoich pracowników przysyła ponad 800 toruńskich zakładów i firm. Przychodnie świadczą też usługi dla klientów kilkunastu korporacji ubezpieczeniowych. W lecznicy pracuje 170 pracowników etatowych oraz blisko 250 na tzw. kontraktach lub innych formach współpracy. Jej roczne przychody sięgają 33 mln zł.

Do dnia dzisiejszego Lecznice CITOMED to placówka główna przy ul. Skłodowskiej-Curie o powierzchni 7 tys. m kw., 26 poradni specjalistycznych, 12 pracowni diagnostycznych oraz szpital wyposażony w jedne z najnowocześniejszych w regionie sal operacyjnych. To również 5 przychodni satelickich, w tym 4 zlokalizowane w Toruniu i 1 w Lubiczu Górnym. 
Lecznice Citomed to również ośrodek badań klinicznych.

Obecnie Lecznice CITOMED świadczą usługi medyczne dla blisko 90 tysięcy pacjentów, w tym 42 tysięcy zadeklarowanych, którzy wybrali Lecznice CITOMED jako miejsce pierwszego kontaktu z lekarzem. Od 2015 roku właściciele firmy są jedynymi udziałowcami spółki.
Ciągły rozwój placówki powoduje rokrocznie wzrost ilości świadczeń komercyjnych, zarówno w ramach porad specjalistycznych, jak i zaawansowanej diagnostyki.

Spółka Lecznice CITOMED na bieżąco obserwuje trendy występujące na rynku usług medycznych, monitoruje najnowsze technologie stosowane w medycynie oraz obserwuje zmiany w preferencjach i oczekiwaniach klientów. Ważnym dla klientów jest wprowadzanie nowości usługowych, które dotychczas były dostępne w nielicznych ośrodkach medycznych w regionie. W celu zaspokojenia potrzeb pacjentów, Lecznice CITOMED nieprzerwanie rozwijają swoją bazę poprzez rozbudowę i unowocześnianie posiadanych budynków, jak i poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej. Oferta Lecznic CITOMED jest na bieżąco wzbogacana i uzupełniana, szczególnie w zakresie specjalistycznych usług medycznych oraz w zakresie poprawy jakości świadczenia usług. Spółka uzyskała szereg wyróżnień i certyfikatów, m.in.: Diamenty Forbsa oraz jako jedna z pierwszych placówek medycznych w kraju, certyfikat zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015.