Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do:

  • świadczeń zdrowotnych,
  • informacji,
  • wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych,
  • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii lub orzeczeniu lekarza,
  • dokumentacji medycznej,
  • poszanowania intymności i godności,
  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
  • opieki duszpasterskiej,
  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

    Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta