Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Drodzy Pacjenci, z przyjemnością informujemy, iż zostaliśmy realizatorem programu badań przesiewowych raka jelita grubego, który finansowany jest przez NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Ten problem jest dużym wyzwaniem dla opieki zdrowotnej. Dlatego powstał program, w ramach którego można wykonać kolonoskopię przesiewową finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kontakt z rejestracją możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod numerem tel.: 503 081 084 lub 503 081 195. Zachęcamy także do kontaktu z pracownikiem koordynującym program pod numerem tel.: 723 185 414.

1. Kryteria kwalifikacji do programu

Osoby w wieku:

    1) 50–65 lat;

    2) 40–49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

2. Kryteria wyłączenia

Osoby, u których:

    1) występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego;

    2) kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat.

Profilaktyczne badanie kolonoskopowe wykonane w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego jest świadczeniem gwarantowanym, finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem badania jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów – gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju – są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne. Usunięcie polipów jest bezbolesne. Osoby ze zmianami większymi niż 15 mm będą kierowane do ich usunięcia w warunkach szpitalnych.

Badanie wykonuje się za pomocą kolonoskopu (giętkiego przyrządu) wprowadzonego przez odbyt do oczyszczonego jelita grubego. Wprowadzanie endoskopu jest bezbolesne dla większości osób, może jednak powodować wzdęcie, uczucie parcia i ucisku w brzuchu. Badanie trwa zwykle ok. 30 minut. Dobre przygotowanie, czyli oczyszczenie jelita do badania ma wpływ na jakość, czas i bezpieczeństwo badania. Po ustaleniu terminu kolonoskopii będzie udzielona dokładna instrukcja przygotowania do badania.

Poważne zdarzenia niepożądane są rzadkie: krwawienie (1/1000 badań), perforacja (1/10 000 badań).

Badanie może być wykonane w ośrodku realizującym Program badań przesiewowych raka jelita grubego.