Transport medyczny

Transport Prywatny

Świadczymy usługi w zakresie kwalifikowanego transportu medycznego pacjentów na terenie kraju i za granicą. Dysponujemy dwiema karetkami przystosowanymi do przewozu osób chorych i niepełnosprawnych. Realizacja prywatnego przewozu medycznego osób niepełnosprawnych i chorych odbywa się na podstawie wcześniej zawartej umowy i wywiadu lekarskiego. Na życzenie klienta zapewniamy opiekę lekarza i pielęgniarki. Wszelkie informacje dostępne pod nr. tel 56-658-44-22.

 

Przewóz osób niepełnosprawnych i chorych finansowany przez NFZ (zasady udzielania świadczeń NFZ)

1) Transport sanitarny zlecany przez lekarza w POZ

Transport sanitarny przysługuje pacjentom zadeklarowanym do Przychodni Lecznic LUX MED Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami umowy z NFZ realizowany jest jedynie ze wskazań medycznych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Transport medyczny realizowany jest na podstawie zlecenia lekarza POZ, do najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń we właściwym zakresie. Oznacza to, że koszty przewozu wynikające z różnicy odległości pomiędzy podmiotem najbliższym a docelowym (wybranym i wskazanym przez Pacjenta) pokrywa Pacjent zgodnie z cennikiem obowiązującym w Lecznicach LUX MED Sp. z o.o.. Uwaga! Bezpłatny przejazd pojazdami sanitarnymi przysługuje Pacjentom POZ Lecznic LUX MED Sp. z o.o. w przypadku stwierdzonej przez lekarza dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej samodzielne korzystanie ze środków komunikacji publicznej.

Jeżeli pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się (bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innych osób przy korzystaniu ze środków komunikacji publicznej) i cierpi na jedną z następujących chorób:

- krwi i narządów krwiotwórczych, nowotworowych, oczu, przemiany materii, psychicznych i zaburzeń zachowania, skóry i tkanki podskórnej, układu krążenia, układu moczowo-płciowego, układu nerwowego, układu oddechowego, układu ruchu, układu trawiennego, układu wydzielania wewnętrznego, chorób zakaźnych i pasożytniczych, urazów i zatruć, wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych; 

przejazd środkami transportu sanitarnego jest w 40% finansowany ze środków publicznych (a zatem Pacjent płaci 60% kosztów przewozu według cennika obowiązującego w Lecznicach LUX MED Sp. z o.o.).

Transport zlecony przez lekarza POZ może odbywać się:

- w jedna stronę: z miejsca zamieszkania (pobytu) Pacjenta na leczenie w trybie stacjonarnym, dziennym lub do zakładu długoterminowej opieki,

- w dwie strony (ale wyłącznie na pierwszą wizytę, kolejne wizyty w poradni realizuje w ramach własnego transportu dana poradnia specjalistyczna): z miejsca zamieszkania (pobytu) Pacjenta na pierwszorazowe świadczenie w ramach poradni specjalistycznych, leczenia stomatologicznego.

 

2) Transport sanitarny zlecany przez lekarzy poradni specjalistycznych/stomatologicznych

W przypadku konieczności zapewnienia przewozu do poradni specjalistycznej, do której nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym do stomatologa, zlecenie na przewóz na pierwszą poradę wystawia lekarz POZ.

Po objęciu opieką pacjenta przez poradnię specjalistyczną (stomatologiczną) skierowanie na transport sanitarny (na każdą następną wizytę) powinien wydać lekarz, który kontynuuje dalsze leczenie specjalistyczne.

Uwaga! Zlecenie będzie realizowane przez transport sanitarny właściwy dla danej przychodni specjalistycznej / stomatologicznej – oznacza to, że w przypadku wystawienia zlecenia na przewóz przez lekarza poradni specjalistycznej z innej przychodni niż Lecznice LUX MED Sp. z o.o. zlecenie to nie będzie mogło być realizowane przez personel z wykorzystaniem ambulansów Lecznic LUX MED Sp. z o.o. Podstawą do realizacji bezpłatnego przewozu medycznego w ramach kolejnych wizyt w poradni jest każdorazowo ocena stopnia niesprawności Pacjenta i zasadności wystawienia zlecenia dokonana przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pracującego w poradni specjalistycznej / stomatologicznej.