Dane osobowe

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w LUX MED sp. z o.o. pełni Pani Katarzyna Pisarzewska z którą można skontaktować się bezpośrednio, pisząc na adres e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

  1. Polityka prywatności (link do strony)
  2. Przetwarzanie danych osobowych pacjentów LUX MED (plik w formacie .pdf)
  3. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (plik w formacie .pdf)
  4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną współpracą biznesową (plik w formacie .pdf)
  5. Lista Spółek Grupy LUX MED (plik w formacie .pdf)