Polityka prywatności

1. Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Lux Med Sp. z o.o. zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. W zakresie gromadzonych danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Zarząd Lux Med Sp. z o.o.
3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
4. W celu właściwego funkcjonowania serwisu oraz osiągnięcia zamierzonego celu, w ramach serwisu zbieramy i przechowujemy następujące dane:
-Numer pesel, nazwisko, imię, adres zamieszkania
-Adres email, numer telefonu
- Wszelkie informacje związane z uzyskaniem połączenia z naszym serwerem www, w szczególności adres IP, nazwa przeglądarki, data i godzina nawiązania połączenie, itp.
5. Podany numer telefonu komórkowego wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z obsługą zamówionych usług medycznych w Lux Med. Na podany numer mogą być wysyłane sms’y informujące o stanie rejestracji i przypominające o zbliżających się terminach umówionych wizyt.
6. Adresy email wykorzystywany jest jako nazwa użytkownika w procesie logowania do systemu rejestracji internetowej oraz do przesyłania informacji związanych z umówionymi usługami. Ponad to Lux Med zastrzega sobie prawo do przesyłania krótkich informacji związanych z prowadzoną działalnością medyczną.
7. Zebrane informacje na temat połączenia z naszym serwisem wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerem www i nie są powiązane w żaden sposób z przetwarzanymi danymi osobowymi.
8. Lux Med nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) żadnych danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Lux Med dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
9. W bazach danych nie przechowujemy haseł użytkowników serwisu.
10. Połączenie z serwisem odbywa się za pośrednictwem protokołu szyfrującego SSL.
11. Użytkownik odpowiada indywidualnie za utrzymanie w tajemnicy oraz ochronę swojego hasła.
12. Lux Med stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika serwisu. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników serwisu. Cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi użytkownika. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.
13. Serwis może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych. Lux Med nie ponoszą odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
14. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: sekretariat@citomed.pl
15. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.