Powikłania

Zabieg jest bezpieczny, ryzyko powikłań wynosi poniżej 1%.
Niemniej jednak każda interwencja okulistyczna przebiegająca z otwarciem gałki ocznej, w sytuacjach niekorzystnych, może prowadzić do ciężkich powikłań prowadzących nawet do ślepoty i utraty oka.

Pomimo dużego doświadczenia i staranności zespołu operacyjnego czasami mogą wystąpić powikłania śródoperacyjne:

 1. Wybroczyny lub wylew podspojówkowy o różnym nasileniu
 2. Uczulenie na środki dezynfekcyjne lub leki znieczulające
 3. Erozja (ubytek nabłonka) rogówki
 4. Uszkodzenie spojówki lub/i rogówki
 5. Uszkodzenie tęczówki
 6. Uszkodzenie torebki przedniej
 7. Uszkodzenie torebki tylnej
 8. Przemieszczenie ciała szklistego do komory przedniej
 9. Przemieszczenie fragmentów soczewki do komory ciała szklistego
 10. Krwotok do komory przedniej
 11. Krwotok do komory ciała szklistego
 12. Krwotok wypierający (nadnaczyniówkowy)
 13. Uszkodzenie wszczepianego implantu
 14. Pozostawienie materiału soczewkowego

Powikłania pooperacyjne:

 1. Pooperacyjny wzrost ciśnienia śródgałkowego
 2. Pooperacyjny obrzęk rogówki
 3. Torbielowaty obrzęk plamki
 4. Nasilenie zmian zwyrodnieniowych w plamce
 5. Zmętnienie torebki tylnej (tzw. zaćma wtórna)
 6. Zapalenie wnętrza gałki ocznej
 7. Odwarstwienie siatkówki
 8. Jaskra złośliwa
 9. Przemieszczenie implantu soczewkowego
 10. Zwiększona widoczność zmętnień w ciele szklistym, spowodowana zwiększeniem kontrastu po zabiegu
 11. Błąd refrakcji pooperacyjnej

Zdarza się, że wskutek nieprzewidzianych trudności szerokość cięcia może być większa. Wówczas na oko zakładane są szwy, które usuwa się po 6-12 tygodniach. Niezmiernie rzadko może się również zdarzyć, że operator w trakcie zabiegu zdecyduje o zmianie sposobu usunięcia zaćmy. Działania takie mają na celu dobro pacjenta. W szczególnych przypadkach nie jest możliwe wszczepienie sztucznej soczewki, wówczas w zależności od sytuacji leczenie podzielone jest na etapy.

Oprócz powyższych możliwych jest jeszcze wiele rzadkich powikłań mogących doprowadzić do przejściowego lub trwałego uszkodzenia struktur oka. Z reguły leczenie powikłań odbywa się bezpośrednio w Lecznicach Citomed jednak w niektórych przypadkach ze względu na możliwości leczenia, bezpieczeństwo i dobro pacjenta leczenie bądź jego etap będzie prowadzone w innym specjalistycznym ośrodku.