Połączenie Lecznic Citomed Sp. z o.o. i Lux Med Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 31 maja 2023 r. Lecznice Citomed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruniu staje się częścią LUX MED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa.
W związku z powyższym od 1 czerwca 2023 r. usługi medyczne będą Państwu świadczone pod marką LUX MED, a we wszystkie prawa i obowiązki spółki Lecznice Citomed z mocy prawa wstąpi LUX MED Sp. z o. o. posługująca się następującymi danymi:

Terapeutka masuje kobietę

Znajdź chwilę dla siebie i wybierz się w podróż z Masażem Kobido Up!

Zawiadomienie 30 czerwca 2022

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 30 czerwca 2022 roku nastąpiło połączenie spółki-córki: CITOMED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką-matką, tj. LECZNICE CITOMED spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która była jej jedynym wspólnikiem. Połączenie nastąpił poprzez przejęcie spółki-córki przez spółkę-matkę.