Roman Łysek
lekarz
Roman Łysek
prezes zarządu Lecznic Citomed
specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych
Dorobek zawodowy
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 14.11.2019 r. pożegnaliśmy doktora Romana Łyska, Prezesa i Współzałożyciela Lecznic Citomed.
Dla nas był to lider, przyjaciel, oddany swojej pracy lekarz.
Dorobek zawodowy

Doktor ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu w 1987 roku. Szkolił się m.in. we Francji, Walii i Finlandii. Od momentu ukończenia uczelni do roku 2002 roku pracował jako lekarz na oddziale Chorób Wewnętrznych i oddziale Kardiologii Szpitala Miejskiego w Toruniu.

Od 1992 roku, czyli od powstania Lecznic Citomed, swoją codzienną pracę poświęcił pacjentom poradni kardiologicznej oraz pracy zarządczej na rzecz rozwoju spółki. Jego charyzma oraz determinacja przyczyniły się do powstania jednej z najbardziej liczących się placówek medycznych w Toruniu.

5 listopada 2019 został wyróżniony przez Ministra Zdrowia Honorową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.