Mężczyzna z wąsem w szarej marynarce i koszuli
dr n. med.
Marek Załucki
specjalista chirurgii ogólnej
Dorobek zawodowy

Doświadczenie zawodowe:

 • 1988 – 1989  staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu
 • 1989 – 1991 młodszy asystent w Oddziale Chirurgii WSZ w Toruniu
 • 1991 – 1995 asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej AM Bydgoszcz z siedzibą w WSZ w Toruniu
 • 1995 – 2000 starszy asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej AM Bydgoszcz z siedzibą w WSZ w Toruniu
 • 2001 – 2010 ordynator oddziału chirurgii Szpitala Specjalistycznego Matopat w Toruniu
 • 2011 - 2016 - współpraca z Prywatnym Centrum Chirurgii w Toruniu
 • 2011 – do teraz - zatrudnienie w Oddz. Chirurgii Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Golub – Dobrzyń
 • od 2016 związany również z Lecznicami Citomed Sp. z o. o. gdzie udziela konsultacji oraz dołączyła do zespołu operacyjnego szpitala Cito Care.

Stopnie naukowe:

 • 2000 - Dr nauk medycznych – rozprawa pt. „Wczesne otwarcie jamy brzusznej po operacjach laparoskopowych” 

Działalność naukowa:

 • udział w licznych polskich i zagranicznych zjazdach i konferencjach naukowych
 • autor i współautor 27 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej oraz doniesień zjazdowych
 • współorganizacja Międzynarodowego Zjazdu Sekcji Wideochirurgii TChP Toruń 1997
 • W latach 1993 - 2000 członek Interdyscyplinarnego Zespołu d/s Wczesnego Wykrywania Nowotworów przy UMK w Toruniu
 • Ważniejsze kursy:
 • Kurs chirurgii laparoskopowej, Warszawa 1992
 • Kurs chirurgii laparoskopowej w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze z siedzibą w Rotenburgu/Niemcy, 2 tygodnie 1993
 • Kurs chirurgii laparoskopowej w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze z siedzibą w Rotenburgu/Niemcy, 2 tygodnie 1994
 • Zaawansowany kurs chirurgii laparoskopowej Strasbourg/Francja 1997.

Członkostwo Towarzystw:

 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Sekcja Wideochirurgii TChP.
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • Członek Zarządu SKS „Start-Wisła” Toruń.

 

Gdzie pracuje
Przychodnia główna Lecznic Citomed
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73