Krzysztof Orłowski
lekarz
Krzysztof Orłowski
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii,
Dorobek zawodowy
  • Ukończył AM w Gdańsku w 2005r,
  • Staż podyplomowy oraz specjalizację z chorób wewnętrznych odbywał na Oddziale Kardiologiczno-Internistycznym Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu Specjalizację uzyskał w 2012 roku.
  • Specjalizację z gastroenterologii odbywał w Klinice Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Specjalizację uzyskał w 2018 roku.
  • Obecnie jest starszym asystentem w Oddziale Chorób Wewnętrznych Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu