mężczyzna w niebieskiej koszuli
dr hab. n. med. i n. o zdr.
Jan Zabrzyński
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Dorobek zawodowy

Dr Zabrzyński ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, w 2006 r. (klasa o profilu biologiczno-chemicznym). Studia wyższe na kierunku lekarskim rozpoczął w 2006 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów brał udział w półrocznej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, gdzie rozpoczęła się jego fascynacja ortopedią i asystował do pierwszych zabiegów operacyjnych. Studia wyższe ukończył  w 2012 r. z wynikiem "dobry plus" i w tym roku zdał również Lekarski Egzamin Końcowy z wynikiem 82,29%. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu, gdzie w 2013 r. rozpoczął specjalizację z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Jest autorem 14 publikacji naukowych. Jest współautorem licznych doniesień konferencyjnych na zjazdach krajowych oraz międzynarodowych. Współpracuje naukowo z Katedrą Patomorfologii Klinicznej CM UMK  oraz Kliniką Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UM w Poznaniu.Dr Zabrzyński ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, w 2006 r. (klasa o profilu biologiczno-chemicznym). Studia wyższe na kierunku lekarskim rozpoczął w 2006 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów brał udział w półrocznej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, gdzie rozpoczęła się jego fascynacja ortopedią i asystował do pierwszych zabiegów operacyjnych. Studia wyższe ukończył  w 2012 r. z wynikiem "dobry plus" i w tym roku zdał również Lekarski Egzamin Końcowy z wynikiem 82,29%. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu, gdzie w 2013 r. rozpoczął specjalizację z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Jest autorem 14 publikacji naukowych. Jest współautorem licznych doniesień konferencyjnych na zjazdach krajowych oraz międzynarodowych. Współpracuje naukowo z Katedrą Patomorfologii Klinicznej CM UMK  oraz Kliniką Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UM w Poznaniu.

Dr Zabrzyński jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, ESTRO (European School for Training in Orthopaedics). W 2018 r. został stypendystą Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

Doktor jest również organizatorem wielu akcji profilaktycznych oraz artykułów w prasie popularno-naukowej. 

W 2018 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Ocena patologii ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia w przebiegu tendinopatii z wykorzystaniem ultrasonografii, artroskopii, mikroskopii świetlnej oraz elektronowej" uzyskując tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Praca została wyróżniona przez dwóch recenzentów, a zawarte w niej wyniki zostały opublikowane w czasopismach naukowych znajdujących na liście JCR (Polish Journal of Pathology oraz Folia Morphologica; łączny IF 2,354 i MNiSW  75). Poszczególne części wyników uzyskanych w ramach pracy doktorskiej były prezentowane również na 3 konferencjach naukowych.

W 2019 r. Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK przyznała wyróżnienie rozprawie doktorskiej.

Wykonywane procedury:

 • Endoprotezoplastyka
 • Leczenie urazów i kontuzji sportowych
 • Leczenie operacyjne oraz zachowawcze złamań
 • Artroskopia stawu kolanowego
 • Artroskopia stawu skokowego
 • Artroskopia barku
 • Rekonstrukcje artroskopowe
 • Ultrasonografia narządu ruchu
 • Leczenie korekcyjne chorób stóp: paluch koślawy, palec młotkowaty, paluch sztywny, płaskostopie, metatarsalgia
 • Leczenie chorób przeciążeniowych ścięgien (tendinopatii) oraz przyczepów (entez)
 • Leczenie neuropatii obwodowych: zespół kanału nadgarstka, zespół kanału Guyona, zespół rowka nerwu łokciowego
 • Iniekcje dostawowe do tkanek miękkich, pod kontrolą USG
Gdzie pracuje
Przychodnia główna Lecznic Citomed
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73