lekarz w czarnych okularach
lekarz
Artur Jaworski
koordynator szpitala Cito Care
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Dorobek zawodowy
Dorobek zawodowy
  • Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (1991r.). Po jej ukończeniu związany z Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej w Poznaniu. Nauczyciel akademicki.
  • Po 1999 roku zdobywał doświadczenie kliniczne pracując w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 w Bydgoszczy, Szpitalu MSW w Bydgoszczy. W 2014 ukończył 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie Medycyny Bólu. Obecnie pracuje w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.
  • Od 2007 roku związany z Lecznicami Citomed, od 2013 roku pełni funkcję Kierownika Szpitala Jednodniowego.
  • Wykonuje znieczulenia ogólne oraz przewodowe, w tym z wykorzystaniem technik obrazowania USG, do różnych rodzajów zabiegów operacyjnych u dorosłych oraz dzieci.
Gdzie pracuje
Przychodnia główna Lecznic Citomed
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73