Agnieszka Garstecka
dr n. med.
Agnieszka Garstecka
specjalista otorynolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra, specjalista otorynolaryngolog dziecięcy
Dorobek zawodowy
Dorobek zawodowy
  • W 1996 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku.
  • Szkolenie specjalizacyjne w zakresie otorynolaryngologii odbywała w latach 1999-2004 w ramach rezydentury w Klinice Otolaryngologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
  • W 2005 r. zdała egzamin specjalizacyjny i uzyskała tytuł specjalisty w zakresie otorynolaryngologii.
  • W 2006 i 2007 roku pracowała na etacie starszego asystenta w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, gdzie jednocześnie odbywała szkolenie w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej.
  • W 2007 r. zdała egzamin specjalizacyjny z otorynolaryngologii dziecięcej.
  • W tym samym roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Badanie cytogenetyczne u pacjentów z wrodzonymi wadami ucha zewnętrznego”.
  • W latach 2011- 2013 odbywała szkolenie specjalizacyjne w zakresie audiologii i foniatrii w Klinice Otolaryngologii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
  • Od 2013 r. pracuje w Klinice Audiologii i Foniatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. W 2014 r. zdała egzamin specjalizacyjny z audiologii i foniatrii.
  • Od 2009 r. związana z Oddziałem Konsultacyjno-Zabiegowym Lecznic Citomed w Toruniu,  a od 2016 r. należy do zespołu nowego szpitala Lecznic Citomed - Cito Care.
Gdzie pracuje
Przychodnia główna Lecznic Citomed
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73