Przeciwskazania do zabiegu w znieczuleniu miejscowym/trybie jednodniowym

Przede wszystkim przeciwskazania ogólne, m.in.:

 • zły ogólny stan pacjenta
 • pacjent niewspółpracujący, współpraca trudna do przewidzenia (np. demencja, głuchota, osoby słabosłyszące, dzieci, osoby niepełnosprawne, zespół Downa i in.)
 • nasilona choroba Parkinsona lub nasilone samoistne drżenie głowy
 • napadowy kaszel, znacznie zaawansowana astma oskrzelowa i POCHP
 • głęboka depresja
 • uczulenie na miejscowe leki znieczulające
 • klaustrofobia
 • choroby psychiczne nieleczone lub niewłaściwie leczone
 • padaczka, schizofrenia
 • irracjonalny strach przed zabiegiem
 • schorzenia kręgosłupa, które nie pozwalają na ułożenie pacjenta w pozycji leżącej
 • niezabezpieczone trudno gojące się rany
 • patologiczna otyłość

    oraz wiele innych stanów, których występowanie zwiększa ryzyko operacyjne dla pacjenta w porównaniu do zabiegu wykonywanego w trybie stacjonarnym (dobro pacjenta jest najważniejszym kryterium dla lekarza kwalifikującego)