Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów

Z dniem 01.01.2018 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu uruchomił nową formę wsparcia w ramach realizowanego projektu pn. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”. Powstało Centrum Consultor, którego głównym celem jest skoordynowanie opieki w taki sposób, by osoby, które poszukują pomocy wiedziały gdzie mogą ją uzyskać.


Centrum Consultor działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu.


Z usług Centrum Consultor mogą skorzystać osoby ze zdiagnozowaną chorobą otępienną (chorobą Alzheimera i innymi typami otępień) oraz ich opiekunowie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Centrum opracowany zostanie indywidualny plan działania.
Model obejmie szeroki zakres oddziaływań zarówno w dziedzinie profilaktyki, edukacji, wsparcia, jak i leczenia, pielęgnacji i opieki.


Wsparciem objęte zostaną następujące grupy:

  • osoby z rozpoznaną chorobą otępienną niezależnie od wieku, płci czy innych schorzeń, które potrzebują pomocy w związku z rozpoznanym otępieniem oraz osoby, u których
  • zdiagnozowano łagodne zaburzenia poznawcze,
  • rodziny i faktyczni opiekunowie osób z zespołami otępiennymi (osoby spokrewnione lub niespokrewnione, które sprawują nad nimi faktyczną opiekę),
  • środowiska medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny), którzy zostaną przeszkoleni we wczesnym rozpoznawaniu zespołów otępiennych oraz postępowaniu z chorym otępiennym,
  • uczestnicy klubów seniora, dziennych domów pobytu, klubów samopomocy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji pomagających osobom starszym zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania
  • zespołów otępiennych.


Zasadniczym celem wdrożenia modelu skoordynowanej opieki środowiskowej skierowanej do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów jest umożliwienie chorym jak najdłuższe pozostanie w środowisku domowym oraz zminimalizowanie konieczności ich hospitalizacji. Planowana w ramach projektu profilaktyka dotycząca edukacji społeczeństwa na temat chorób otępiennych przyczyni się do wcześniejszego wykrywania choroby i poprawy jakości życia chorego i jego opiekuna.


Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, spółką Lecznice Citomed, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu i Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”.


Wartość projektu: 3 241 470,50 zł.
Kwota dofinansowania: 3 144 226,39 zł.

Logo dofinansowań unii europejskiej