Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Drodzy Pacjenci, z przyjemnością informujemy, iż zostaliśmy realizatorem programu badań przesiewowych raka jelita grubego, który finansowany jest przez NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia.
Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Ten problem jest dużym wyzwaniem dla opieki zdrowotnej. Dlatego powstał program, w ramach którego można wykonać kolonoskopię przesiewową finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wypełnienie poniższej ankiety jest jednoznaczne z chęcią przystąpienia do programu. O dalszych krokach będziemy informować telefonicznie. 

Kontakt z rejestracją możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod numerem tel.: 503 081 084 lub 503 081 195. Zachęcamy także do kontaktu z pracownikiem koordynującym program pod numerem tel.: 723 185 414.

 

Część informacyjna dla pacjenta.

1. Kryteria kwalifikacji do programu

Osoby w wieku:

    1) 50–65 lat;

    2) 40–49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

2. Kryteria wyłączenia

Osoby, u których:

    1) występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego;

    2) kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat.

Profilaktyczne badanie kolonoskopowe wykonane w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego jest świadczeniem gwarantowanym, finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem badania jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów – gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju – są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne. Usunięcie polipów jest bezbolesne. Osoby ze zmianami większymi niż 15 mm będą kierowane do ich usunięcia w warunkach szpitalnych.

Badanie wykonuje się za pomocą kolonoskopu (giętkiego przyrządu) wprowadzonego przez odbyt do oczyszczonego jelita grubego. Wprowadzanie endoskopu jest bezbolesne dla większości osób, może jednak powodować wzdęcie, uczucie parcia i ucisku w brzuchu. Badanie trwa zwykle ok. 30 minut. Dobre przygotowanie, czyli oczyszczenie jelita do badania ma wpływ na jakość, czas i bezpieczeństwo badania. Po ustaleniu terminu kolonoskopii będzie udzielona dokładna instrukcja przygotowania do badania.
Poważne zdarzenia niepożądane są rzadkie: krwawienie (1/1000 badań), perforacja (1/10 000 badań).
Badanie może być wykonane w ośrodku realizującym Program badań przesiewowych raka jelita grubego.

Część A. Dane pacjenta

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania
Informację o badaniu uzyskałem/am z:
Indywidulane zaproszenie:

Część B. Wywiad kliniczny

Parametry antropometryczne:

1. Czy występują u Pana/Pani następujące objawy:

2. Czy miał Pan/Pani w przeszłości wykonaną kolonoskopię?

Wynik ostatniego badania:

3. Czy ktoś z Pana/Pani bliskiej rodziny (tj. ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka) chorował/choruje na raka jelita grubego?

Krewni chorzy na raka:
Ojciec, wiek w chwili rozpoznania nowotworu:
Matka, wiek w chwili rozpoznania nowotworu:
Brat, wiek w chwili rozpoznania nowotworu:
Siostra, wiek w chwili rozpoznania nowotworu:

5. Czy pali Pan/Pani papierosy?

6. Czy choruje Pan/Pani na wymienione poniżej choroby?

7. Czy przebyła Pan/Pani w przeszłości operacje brzuszne?

Część C. Oświadczenia

Administratorem Państwa danych osobowych są Lecznice Citomed Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. Z Administratorem (ADO) można się skontaktować listownie na adres:
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, e-mail: sekretariat@citomed.pl. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@citomed.pl. ADO będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu: ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacji danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par. 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ), prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta), realizacji praw pacjenta, odbierania oświadczeń, upoważnień innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta.
Pełna treść klauzuli informacyjnej wraz z przysługującymi prawami dostępna jest pod adresem: https://www.citomed.pl/ochrona-danych