Pliki do pobrania

 

Zgoda na otrzymanie wyniku badania Zakładu Diagnostyki Obrazowej 

Medycyna pracy - wzór umowy

Skierowanie Na Badania Medycyny Pracy

Endoskopia

Deklaracja Wyboru Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Deklaracja Wyboru Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Deklaracja Wyboru Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Wzór Dokumentu Zgłoszenia Kopii Dokumentacji Medycznej

Ankieta Oceny Stanu Zdrowia Pacjenta (przy operacji zaćmy)

Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na recepty zaoczne / dowóz leków

Wzór skierowania na badania prenatalne

Zasady dotyczące teleporad