Misja Firmy

MISJA Lux Med Sp. z o. o.

Zdobycie największego uznania i zaufania społecznego poprzez udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych wszystkim Pacjentom.

Wyznaczony cel realizuje personel świadomy i przekonany, że tylko pełne poszanowanie praw Pacjentów i wysoka jakość wszystkich procedur są praktycznym urzeczywistnieniem idei humanizmu i prawdziwej medycyny.

POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem Lux Med Sp. z o.o. jest oferowanie Pacjentom kompleksowej opieki medycznej  na najwyższym poziomie.

Cel ten realizujemy poprzez: 

  • działania zmierzające do wzrostu rentowności i ugruntowanie pozycji lidera w regionie,
  • dysponowanie najlepszym, najbardziej profesjonalnym personelem, który zapewnia świadczenie usług diagnostycznych oraz leczniczych według najwyższych standardów,
  • ciągły rozwój firmy, który pozwoli zapewnić pracownikom oraz współpracownikom ponadprzeciętne warunki pracy, rozwój zawodowy i wynagrodzenie,
  • aktywne pozyskiwanie Pacjentów i utrzymanie z nimi trwałych, pozytywnych relacji

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami ISO 9001:2015 oraz PN-EN 15224 jest wyrazem troski o naszych pacjentów, pracowników, współpracowników oraz dostawców.

Zobowiązujemy się:

  • do ciągłego monitorowania procesów i spełniania, mających zastosowanie, wymagań normy,
  • do wdrażania, na podstawie analiz, skutecznych działań zapewniających minimalizację lub uniknięcie wystąpienia ryzyka w procesach klinicznych,
  • do działania zgodnego przyjętymi normami i przepisami prawa,
  • do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.