Lech Grzelak
dr n. med.
Lech Grzelak
specjalista neurochirurgii
Dorobek zawodowy
 • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku w 1994r.
 • Pierwsze lata pracy zawodowej spędził na Oddziale Neurochirurgii w Specjalistycznym Szpitalu w Pile.
 • Od 2000r został asystentem, a następnie adiunktem Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Tam też uzyskał w 2003r tytuł doktora nauk medycznych a w 2004r specjalizację z neurochirurgii.
 • Od 2008r jest Koordynatorem Oddziału Neurochirurgii, który stworzył wraz z kolegami w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Trud tworzenia został doceniony nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za rok 2009 w dziedzinie Ochrony Zdrowia.
 • W 2009r ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia na UMK w Toruniu.
 • Przez cały okres pracy zawodowej głównym obszarem zainteresowania były i są schorzenia kręgosłupa oraz sposoby ich leczenia w tym małoinwazyjne techniki operacyjne. Był uczestnikiem i uzyskał certyfikaty w ponad 20 kursach zagranicznych na całym świecie w tym m. in. European Spine Cours Diploma.
 • Odbył staż w Klinice Neurochirurgii i Neuroradiologii w Deggendorf w Niemczech.
 • Jest autorem i współautorem ponad sześćdziesięciu wystąpień i artykułów naukowych.
 • Od 13 lat dzieli się swoją wiedzą jako nauczyciel nowych pokoleń lekarzy, chirurgów kręgosłupa, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych.
 • Obecnie jest adiunktem i wykładowcą w Kujawskiej Szkole Wyższej we Wocławku, Polskiej Szkole Chirurgii Kręgosłupa, DePuySynthes Spine Academy oraz Szkołach Osteopatii.
 • Od 2017 związany dołączyła do zespołu Cito Care - nowego szpitala Lecznic Citomed.
 • Jego marzeniem jest utworzenie w Toruniu nowoczesnego ośrodka kompleksowego leczenia operacyjnego schorzeń kręgosłupa, z możliwością szkolenia w najnowocześniejszych, małoinwazyjnych technikach operacyjnych.