dr n. med.
Patrycja Krepska
specjalista położnictwa i ginekologii
Dorobek zawodowy
Dorobek zawodowy:

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2008 roku asystent w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej CM UMK w Bydgoszczy, gdzie odbyła staż specjalizacyjny oraz studia doktoranckie. W 2014 roku uyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii. Od 2009 roku związana z Lecznicami Citomed. Od 2012 roku asystent w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii Szpitala MSWiA w Bydgoszczy. Od 2015 roku starszy asystent w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii CM UMK w Bydgoszczy. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności, ultrasonografią prenatalną i ginekologiczną oraz USG 3D i 4D.

Gdzie pracuje
Przychodnia główna Lecznic Citomed
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Przychodnia w Lubiczu Górnym