dr n. med.
Katarzyna Kobus-Błachnio
koordynator Zakładu Medycyny Nuklearnej
Dorobek zawodowy
Przebieg pracy zawodowej
  • Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 2001 roku. W 2003 rozpoczęłą studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernica Collegium Medicum i równocześnie rozpoczęła pracę w Centrum Onkologii w Bydgoszczy na Oddziale Brachyterapii, a następnie w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.
  • Specjalizację z Onkologii Klinicznej rozpoczęła w 2011 na Oddziale Chemioterapii.
  • Studia doktoranckie ukończyła w 2008r. obroną pracy doktorskiej "Użyteczność Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i metod immunohistochemicznych w ocenie stopnia zawansowania u chorych na niedrobnokomorkowego raka płuca" - pierwszy w kraju doktorat z PET-u.
  • Po uzyskaniu specjalizacji z Medycyny Nuklearnej, w 2011r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Lecznicach Citomed.
Gdzie pracuje
Przychodnia główna Lecznic Citomed
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73