Pracownia Audiometrii

Pracownia Audiometrii - Informacje ogólne

Audiometria to podstawowa metoda oceniająca pozim oraz rodzaj uszkodzenia słuchu. Przeprowadzana jest w wyciszonym, wyizolowanym pomieszczeniu. Wyniki badań pozwalają na dobranie odpowiedniego kierunku leczenia lub doboru aparatu słuchowego.

Wykonujemy badania:
  • audiometrię słowną,
  • audiometrię tonalną,
  • audiometrię impedancyjną.

Powiązane poradnie

Powiązane słowa kluczowe