GDX

Badanie GDx VCC/ECC

Badanie aparatem GDx umożliwia obrazowanie dna oka poprzez nierozszerzone źrenice. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej polarymetrii skaningowej pozwala ono na analizę grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki. 
GDx VCC/ECC odgrywa znaczącą rolę w badaniach przesiewowych, diagnostyce i kontrolowaniu chorób takich, jak jaskra i inne optyczne neuropatie. Badanie charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością, dając możliwość wykrycia wczesnego uszkodzenia jaskrowego przed wystąpieniem zmian perymetrycznych (w polu widzenia) oraz wykrycia progresji wczesnej jaskry bez współistniejącego pogorszenia w konwencjonalnym polu widzenia. 
Zmniejszanie grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki jest związane z pojawianiem się u pacjentów objawów jaskry. Ponieważ GDx nie wykorzystuje optycznych technik obrazowania, wyniki pomiarów nie są obarczone błędami wynikającymi z obecności przeszkód w ośrodkach optycznych oka (takich jak np. początkowa zaćma) czy z zaburzeń refrakcji (załamywania promieni świetlnych przechodzących przez wszystkie struktury optycznego układu oka).
 

Zastosowanie badania GDx
  • Tworzenie mapy grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki.
  • Wykrywanie wczesnych zmian jaskrowych (przed zmianami w polu widzenia).
  • Porównanie wyników pomiarów z wartościami normatywnymi zawartymi w bazie danych, z uwzględnieniem wieku, rasy i płci pacjenta.
  • Kontrola postępowania procesu chorobowego (dzięki procesowi archiwizacji istnieje możliwość porównania wyników pomiaru z wcześniejszymi badaniami).
Zalety badania GDx
  • Wyjątkowo krótki czas pomiaru – ok. 0,7 sekundy; czas wykonania całego badania od kilku do kilkunastu minut.
  • Badanie jest bezkontaktowe i nie wymaga stosowania środków powodujących rozszerzanie źrenic badanego oka.
Względne przeciwwskazania ograniczające jakość badania
  • Pacjenci z gęstą zaćmą (ciemny obraz dna i niski wynik jakości obrazu).
  • Pacjenci, którzy nie mogą skoncentrować się badanym okiem na celu (w szczególności pacjenci z centralną utratą wzroku).
  • Pacjenci z błędami refrakcyjnymi spoza następującego zakresu: od +8D do -13D.
  • Pacjenci poniżej 18 roku życia (nie są objęci normatywną bazą danych).
Badania wykonywane są w Centrum Okulistyki Laserowej Zdrowe Oczy

citocare

Okulistyka - Zespół

Okulistyka

Okulistyka - zespół

Okulistyka - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy, specjalistów i pielęgniarek

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie

Powiązane pracownie

Powiązane marki

Powiązane słowa kluczowe