Neurologopedia - Informacje ogólne

Neurologeda zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji, które spowodowane są uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Pani Marlena zaprasza do gabinetu zarówno dzieci, jak i dorosłych. W swojej pracy klinicznej w szpitalu zajmuje się głównie pracą z pacjentem po udarze, z otępieniem, z chorobą Alzheimera czy z rurką tracheostomijną. W ramach pracy w Fundacji ,,Dorotkowo'' zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami genetycznymi. Natomiast w przedszkolach prowadzi diagnozę i terapię dzieci zarówno w normalnie intelektualnej, jak również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Teraz przyjmuje także w naszej placówce przy ul. Lubickiej 21, do której serdecznie zapraszamy.

 

Jak przygotować się do wizyty?
Należy zabrać ze sobą wszystkie konieczne dokumenty poświadczające przebieg choroby czy urazu związanego z zaburzeniami mowy. Jeśli zaburzenia są skutkiem udaru, urazu lub guza mózgu, ważna jest karta informacyjna ze szpitala.


Jak wygląda wizyta u neurologopedy? 
Wizyta zawsze zaczyna się od wywiadu z rodzicem bądź pacjentem, ma to na celu wychwycenie przyczyn nieprawidłowości. Kolejnym etapem wizyty jest diagnoza logopedyczna, podczas której logopeda oprócz badania mowy spontanicznej sprawdza budowę i sprawność narządów artykulacyjnych, zgryz i stan zębów, sposób oddychania i połykania, rozumienie i nadawanie mowy, lateralizację, pamięć oraz koncentrację. W razie jakiś wątpliwości neurologopeda może skierować pacjenta na konsultację lekarską np.: z neurologiem, foniatrą czy ortodontą, aby postawić celną diagnozę i zaplanować terapię odpowiednią dla pacjenta.

Neurologopedia - Zespół

Neurologopedia

Neurologopedia - zespół

Neurologopedia - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy i specjalistów.

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie

  • Logopedia
    Lo­go­pe­di­a­

    Diagnoza stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju

  • Pediatria
    Pe­di­a­tri­a­

    Diagnostyka i leczenie chorób dziecięcych, opieka nad dziećmi oraz ich rozwojem