Zakres usług - Medycyna sportowa

Medycyna sportowa w Lecznicach Citomed

W naszej przychodni wykonasz wszystkie badania potrzebne w medycynie sportowej w jednym miejscu.

Okresowe badania lekarskie dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia przeprowadza się:
1) co roku:
a) pomiary antropometryczne,
b) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena,
c) badanie ortopedyczne,
d) badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem,
e) badanie ogólne moczu,
f) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
g) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
2) co dwa lata:
a) konsultację neurologiczną – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać sporty walki,
b) badanie spirometryczne – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;
3) dodatkowo co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w pkt 1 lit. a–c, u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

Okresowe badania lekarskie przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu.

Medycyna sportowa - Zespół

Medycyna sportowa

Medycyna sportowa - zespół

Medycyna sportowa - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy, specjalistów i pielęgniarek

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie