Układ kostny - wykonywane procedury

 
Scyntygrafia technetowa kości

Scyntygrafia technetem 99mTc-MDP pozwala wykryć z dużą dokładnością i na wczesnym etapie ogniska osteolizy, głównie nowotworowej.
Metoda służy wykrywaniu przerzutów nowotworowych, ale też stanów zapalnych i nietypowych złamań.

Wskazania:

 • pierwotne guzy kości (mięsak Ewinga, osteosarcoma),
 • rozpoznania nowotworowe (np. rak piersi, rak prostaty i in.), w szczególności podejrzenie przerzutów do kości,
 • monitorowanie skuteczności leczenia chemicznego nowotworu,
 • follow-up guzów pierwotnych oraz przerzutów do kości przy chorobach uogólnionych,
 • dystrybucja osteoblastycznej aktywności przed planowaną terapią paliatywną przerzutów do kości,
 • stany zapalne i złamania kości i stawów, zmiany pourazowe, ocena postępu zrostu,
 • złamania utajone (k. łódeczkowata, zmiany przeciążeniowe, shin splints),
 • złamania patologiczne,
 • martwica awaskularna, choroba Perthesa, inne martwice awaskularne,
 • artritis i artropatie (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, artropatie seronegatywne np. Reitera),
 • diagnostyka bólów kregosłupa przy mało diagnsotycznym MR/TK (np. zespół zapalenia stawów miedzywyrostkowych),
 • choroba Sudecka,
 • dysplazja włóknista i inne zespoły wrodzone,
 • diagnostyka zespołów bólowych po przeszczepach protez stawowych (np. biodro, kolano),
 • infekcje/zapalania kości,
 • zawały kości,
 • ocena żywotności przeszczepów kostnych,
 • niewyjaśnione bóle kostne,
 • choroby metaboliczne (np. osteodystrofia nerkowa, płucna,
  osteoporoza, choroba Pageta).

Przygotowanie do badania:

 • pacjent nie musi być na czczo,
 • pacjent musi mieć ze sobą 2-litrową butelkę niegazowanej wody mineralnej do wypicia w trakcie badania (pomiędzy podaniem znacznika a zdjęciami późnymi).

Przebieg badania:

 • znacznik podawany jest dożylnie,
 • zapis obrazów następuje po 3-4 godzinach (z uwagi na długi czas gromadzenia się znacznika w kościach),
 • w  badaniu tójfazowym  wykonywane jest dodatkowe zdjęcia  wczesne po podaniu znacznika (rejestracja fazy naczyniowej i tkankowej).
Paliatywne leczenie bólów kostnych

Paliatywne leczenie bólów kostnych z powodu przerzutów nowotworowych do kości strontem 89Sr lub samarem 153Sm wykonywane jest w przypadku leczenia paliatywnego przerzutów do kości przy wystąpieniu więcej niż jednego miejsca przerzutowego o aktywności osteoblastycznej u chorych, którzy nie odpowiadają na standardowe leczenie środkami przeciwbólowymi oraz na systemowe leczenie przeciwnowotworowe (chemoterapia lub hormonoterapia).
Leczenie ogranicza dolegliwości bólowe, poprawiając komfort życia.

Przygotowanie do badania:

 • bezpośrednio przed leczeniem pacjent musi dostarczyć aktualne wyniki badań krwi (morfologia) oraz scyntygrafii

Medycyna Nuklearna - Zespół

Medycyna Nuklearna

Medycyna Nuklearna - zespół

Medycyna Nuklearna - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy, specjalistów i pielęgniarek

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie

Powiązane pracownie

Powiązane słowa kluczowe