Układ chłonny - wykonywane procedury

 
Limfoscyntygrafia

Limfoscyntygrafia 99mTc jest badaniem układu chłonnego wykonywanym w celu ustalenia rozległości i kierunku szerzenia się procesu nowotworowego (głównie raka sutka oraz czerniaka).

Możliwości diagnostyczne badania:

  • identyfikacja węzła wartowniczego u chorych z czerniakiem, rakiem sutka oraz chorych z rakiem narządów płciowych.

Przygotowanie do badania:

  • pacjent musi być na czczo ze względu na planowany zabieg operacyjny,
  • pacjent powinien przynieść aktualne wyniki badań.

Przebieg badania:

  • podanie znacznika poprzez podskórne wstrzyknięie w skórę grzbietu stóp lub międzypalcowo w obu kończynach (wstrzyknięcie znacznika powoduje przejściowe pieczenie),
  • pierwsze obrazowanie wykonywane jest zaraz po podaniu znacznika,
  • w zależności od wskazań lekarza wykonywane są też późniejsze zapisy po około 2-3 godzinach od podania znacznika,
  • w okresie pomiędzy obrazowaniami pacjent powinien spacerować i ruszać palcami stóp.

Medycyna Nuklearna - Zespół

Medycyna Nuklearna

Medycyna Nuklearna - zespół

Medycyna Nuklearna - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy, specjalistów i pielęgniarek

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie

Powiązane pracownie

Powiązane słowa kluczowe