Tarczyca - wykonywane procedury

 
Scyntygrafia technetowa tarczycy

Scyntygrafia technetem 99mTc wraz z oceną technetochwytności pozwala na różnicowanie chorób tarczycy, wybór metody dalszego leczenia, wreszcie przygotowanie do ewentualnego leczenia jodem promieniotwórczym.

Wskazania:

 • wole guzkowe,
 • wole zamostkowe,
 • kontrola po wykonanej operacji,
 • podejrzenie ektopii tarczycy,
 • podejrzenie autonomii tarczycy,
 • wole odrostowe,
 • podejrzenie wznowy lub przerzutów nowotworowych raka tarczycy.

Możliwości diagnostyczne badania:

 • ocena charakteru wyczuwalnego guzka,
 • diagnostyka różnicowa u chorych z nadczynnością tarczycy (wole miąższowe, wole guzowate),
 • ocena wielkości tarczycy,
 • badanie ektopowo położonej tkanki tarczycowej,
 • ocena wielkości wola zamostkowego,
 • różnicowanie podostrego i przewlekłego zapalenia tarczycy z MGB,
 • ocena odrostów kikutów po operacji,
 • ocena zmian nowotworowych gromadzących jod.

Przygotowanie do badania:

 • pacjent nie musi być na czczo,
 • bezpośrednio przed badaniem pacjent powinien dostarczyć aktualne wyniki badań TSH, fT3 lub fT4 oraz USG tarczycy, ewentualnie inne wskazane przez lekarza.

Przebieg badania:

 • znacznik podawany jest dożylnie,
 • kilkuminutowa rejestracja gamma kamerą następuje po 20-30 minutach od podania znacznika.
Scyntygrafia jodowa tarczycy

Scyntygrafia jodem 131J wraz z oceną jodochwytności wykorzystywana jest do oceny objętości i stopnia nadczynności tarczycy i jest niezbędna do określenia postępowania w radioterapii.

Wskazania:

 • określenie wychwytu jodu dla zaplanowania wielkości dawki terapeutycznej przed leczeniem radiojodem,
 • potrzeba wykonania testów: hamowania czynności tarczycy (poprzez podawanie trójjodotyroniny), stymulacji tarczycy (poprzez podawanie hormonu tyreotropowego TSH).

Przygotowanie do badania:

 • w pierwszym dniu na 4 godz. przed badaniem pacjent musi pozostać na czczo
 • bezpośrednio przed badaniem pacjent powinien dostarczyć aktualne wyniki badań TSH, fT3 lub fT4 oraz USG tarczycy, ewentualnie scyntygrafii technetem 99mTc i inne wskazane przez lekarza
 • przed badaniem w porozumieniu z lekarzem prowadzącym należy odstawić leki "blokujące" tarczycę w okresie:
  • metizol, propycyl, thyrosol – 5-7 dni,
  • hormony tarczycy – około 4 tygodni,
  • leki z jodem (w tym kontrasty radiologiczne) – co najmniej 6 miesięcy.

Przebieg badania:

 • badanie jest dwudniowe,
 • pierwszego dnia doustnie podany zostaje znacznik,
 • drugiego dnia (po 24 godzinach) następuje rejestracja obrazu przez około 10 minut.
Terapia radiojodowa tarczycy

Terapia jodem 131J to najnowocześniejsza metoda leczenia nadczynności tarczycy.

Wskazania:

 • nieonkologiczne (zmiany łagodne) - możliwe do leczenia w trybie ambulatoryjnym:
  • nadczynność tarczycy (MGB, wole wieloguzkowe nadczynne, pojedynczy nadczynny guzek tarczycy),
  • nietoksyczne wole wieloguzkowe/rozlane wole miąższowe,
  • pooperacyjna ablacja pozostałego miąższu tarczycy po operacyjnym usunięciu wola wieloguzkowego łagodnego.
 • onkologiczne - leczenie wyłącznie w trybie szpitalnym:
  • terapia pozostałej tkanki tarczycowej po operacyjnym usunięciu raka tarczycy,
  • leczenie przerzutów raka tarczycy,
  • terapia wznowy raka tarczycy lokalnej, regionalnej oraz przerzutów odległych.

Przeciwwskazania:

 • leczenie radiojodem jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u matek karmiących piersią,
 • niewskazane jest zachodzenie w ciążę przed upływem 12 miesięcy po leczeniu radiojodem.

Przygotowanie do leczenia:

 • na około 5 dni przed leczeniem trzeba odstawić tyreostatyki (metizol, propycil, thyrozol),
 • nie należy przyjmować preparatów z jodem,
 • inne leki (np. kardiologiczne) można przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
 • przed podaniem radiojodu nie wolno jeść przez 4 do 5 godzin.

Postępowanie po leczeniu:

 • nie jeść przez 1 godzinę,
 • przez pierwsze 4 dni po leczeniu należy pić dużo płynów, by przyspieszyć eliminację radiojodu niewychwyconego przez tarczycę,
 • konieczna jest izolacja pacjenta od kobiet w ciąży i dzieci (nie mogą przebywać w tym samym mieszkaniu) w okresie od 14 do 28 dni,
 • w ciągu 1-14 dni po leczeniu należy ograniczyć do minimum przebywanie z innymi domownikami w tym samym pomieszczeniu, należy spać w osobnym pokoju,
 • bieliznę osobistą i pościelową należy osobno wyprać i dokładnie wypłukać,
 • konieczne jest zwolnienie z pracy (długość zwolnienia zależy od podawanej dawki izotopu i rodzaju pracy),
 • w przypadku nasilenia się objawów nadczynności tarczycy po kilku dniach po przyjęciu radiojodu (takich jak zwiększona pobudliwość nerwowa, szybka lub nierówna czynność serca, pocenie się, drżenie rąk) należy zgłosić się do endokrynologa,
 • po przeprowadzonym leczeniu należy zgłosić się na wizytę kontrolną w uzgodnionym terminie,
 • uwaga! efektem leczenia radiojodem może być wystąpienie niedoczynności tarczycy, wymagające stałego przyjmowania preparatów hormonów tarczycy.

Przebieg leczenia:

 • doustne przyjęcie kapsułki.

Medycyna Nuklearna - Zespół

Medycyna Nuklearna

Medycyna Nuklearna - zespół

Medycyna Nuklearna - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy, specjalistów i pielęgniarek

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie

Powiązane pracownie

Powiązane słowa kluczowe