Nerki - wykonywane procedury

 
Renoscyntygrafia technetowa

Renoscyntygrafia technetem 99mTc-DTPA jest badaniem dynamicznym, oceniającym funkcje nerek (ocena fazy naczyniowej, miąższowej, wydalniczej).

Wskazania:

 • podejrzenie zwężenia tętnicy nerkowej jako przyczyny nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (nadciśnienie tętnicze),
 • ocena i kontrola funkcji nerek po ostrych chorobach i zabiegach operacyjnych (także w przypadku nerki przeszczepionej),
 • podejrzenie hipoplazji, aplazji lub atrofii jednej z nerek,
 • podejrzenie bloku odpływu moczu: kamica nerkowa, martwica brodawek nerkowych, pozapalne zwężenie miedniczki nerkowej.

Możliwości diagnostyczne badania:

 • ocena perfuzji nerek,
 • ocena GFR, ERPF,
 • ocena podzielonej funkcji nerek (lewa/prawa),
 • stwierdzenie obecności obstrukcji oraz ocena znaczenia poszerzenia ukm w USG,
 • ocena funkcji pęcherza,
 • ocena skuteczności leczenia operacyjnego poprzednio rozpoznanej obstrukcji,
 • stwierdzenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (protokół kaptoprilowy),
 • ocena czynności nerki przeszczepionej.

Przygotowanie do badania:

 • pacjent  nie musi być na czczo,
 • 20-30  minut przed badaniem konieczne jest nawodnienie doustne,
 • przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowego,
 • pacjenci kierowani na renoscyntygrafię muszą przynieść ze sobą aktualne wyniki badań USG nerek oraz poziomu kreatyniny.

Przebieg badania:

 • po dożylnym podaniu znacznika następuje zapis przez około 20-30 minut.

Medycyna Nuklearna - Zespół

Medycyna Nuklearna

Medycyna Nuklearna - zespół

Medycyna Nuklearna - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy, specjalistów i pielęgniarek

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie

Powiązane pracownie

Powiązane słowa kluczowe