Gamma kamera Anyscan S

producent: Mediso Ltd.

rok produkcji: 2010

 • dwugłowicowa gamma kamera najnowszej generacji przeznaczona do wykonywania badań:
  • typu SPECT
  • całego ciała
  • planarnych
 • dwa detektory wysokiej rozdzielczości, o dużym polu widzenia i wysokiej wydajności
 • prostokątne pole widzenia o wymiarach 530 mm x 390 mm
 • kryształ scyntylacyjny:
  • NaJ(Tl)
  • rozmiar 585 x 470 mm
  • grubość 9,5 mm
 • fotopowielacze o wysokiej wydajności, dużej rozdzielczości energetycznej, długotrwałej stabilności z osłoną magnetyczną – 56 szt.:
  • zakres energetyczny 50-550 keV
  • osłona ołowiana o grubości 12-32 mm
 • gantry urządzenia oparte na najnowszej technologii:
  • inteligentna elektronika w standardzie przemysłowym CAN
  • pozycjonowanie głowic w pozycjach 180° oraz 90° lub 102°
  • zaprogramowane ruchy i pozycje gantry
  • wszystkie ruchy sterowane i kontrolowane komputerowo
 • uniwersalny stół pacjenta do badań typu SPECT i całego ciała:
  • wykonany z aluminium (osłabianie promieniowania < 5%)
  • regulacja wysokości łóżka sterowana komputerowo
  • maksymalna waga pacjenta 229 kg
  • zautomatyzowany ruch przy badaniu całego ciała
 • stacja akwizycyjna (stanowisko odpowiedzialne za pracę kamery i za wykonywanie badań):
  • wbudowana w gantry z 17’ monitorem dotykowym sterującym ruchami gantry i łóżka
  • pełna kontrola ruchów gantry, łóżka za pomocą oprogramowania akwizycyjnego
   • zmniejszenie ekspozycji promieniowania gamma dla personelu
   • przyśpieszenie procesu przygotowania pacjenta do rozpoczęcia akwizycji
  • 64 niezależne kanały energetyczne
  • analizator wielokanałowy (do 1024 kanałów)
  • cyfrowa korekcja energii, liniowości i jednorodności w czasie rzeczywistym
 • parametry kamery wg NEMA:
  • wewnętrzna jednorodność
   • CFOV
    • różniczkowa ≤ 1.9 [%]
    • całkowa ≤ 2.4 [%]
   • UFOV:
    • różniczkowa ≤ 2.4 [%],
    • całkowa ≤ 2.9 [%],
  • wewnętrzna liniowość przestrzenna:
   • CFOV:
    • różniczkowa ≤ 0.18 [mm],
    • bezwzględna ≤ 0.38 [mm],
   • UFOV:
    • różniczkowa ≤ 0.20 [mm],
    • bezwzględna ≤ 0.40 [mm],
  • wewnętrzna rozdzielczość przestrzenna [FWHM]:
   • UFOV ≤ 3.7 [mm],
  • wewnętrzna rozdzielczość energetyczna dla 99mTc ≤ 9.7 [%],
  • maksymalna liczba zliczeń przy załączonych korekcjach 320.000 [cps],
 • oprogramowanie stacji akwizycyjnej umożliwia wykonywanie badań:
  • typu SPECT:
   • serce,
   • kości,
  • bramkowanych SPECT,
  • planarnych serca,
  • całego ciała zarówno dla 99mTc,
  • całego ciała zarówno dla 131J,
  • planarnych statycznych i dynamicznych:
   • kości,
   • serce,
   • nerki,
  • tarczycy:
   • z jodem,
   • z technetem,
  • przytarczyc,
  • diagnozowania ognisk zapalnych,
 • oprogramowanie stacji umożliwia również:
  • bezpośrednią komunikację z systemem InterViewXP,
  • komunikację z innymi systemami za pomocą DICOM 3.0,
  • wprowadzenie własnych protokołów akwizycyjnych przez użytkownika,
  • przegląd obrazów badania,
  • tworzenie tymczasowych kopii zarejestrowanych badań (badania po zakończeniu akwizycji automatycznie przez sieć przesyłane są do stanowiska odpowiedzialnego za ich opracowywanie, a kopie badań pozostaną w komputerze konsoli do momentu ich wykasowania),
  • wykonanie testów kontroli jakości kamery przez użytkownika,
 • stacja jest wyposażona w oprogramowanie InterView™ do opracowywania bada:
  • typu SPECT (z 3 algorytmami do iteracyjnej rekonstrukcji obrazów),
  • całego ciała,
  • badań planarnych,
 • programy kliniczne:
  • kości:
   • SPECT,
   • badania całego ciała,
   • trójfazowe,
   • statyczne,
  • serce:
   • perfuzja SPECT S/R,
   • GSPECT,
   • badania planarne:
    • wentrykulografia,
    • pierwsze przejście,
    • przecieki L-P,
  • nerki:
   • renografia,
   • klirens,
   • dekonwolucja,
   • test kaptoprilowy,
   • nerka po przeszczepie,
   • badania statyczne DMSA,
  • tarczyca:
   • rozmiar,
   • wychwyt 99mTc,
   • wychwyt 131J,
   • badanie planarne substrakcji przytarczyc,
  • narzędzia uniwersalne – opracowania badań planarnych:
   • statycznych i dynamicznych wg dowolnej interpretacji,
   • arytmetyka obrazowa:
    • na pojedynczych obrazach,
    • na serii obrazów,
    • międzyobrazowa,
   • operacje na ROI-ach,
   • operacje na krzywych.

Medycyna Nuklearna - Zespół

Medycyna Nuklearna

Medycyna Nuklearna - zespół

Medycyna Nuklearna - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy, specjalistów i pielęgniarek

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie

Powiązane pracownie

Powiązane słowa kluczowe