Medycyna Nuklearna - Informacje ogólne

 

Zakład Medycyny Nuklearnej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przy użyciu radiofarmaceutyków znakowanych:

  • technetem Tc99m – diagnostyka radioizotopowa
  • jodem I 131, Sm 153, Ra 223, w celach terapeutycznych

Przy użyciu gammakamery badany jest rozkład radiofarmaceutyku w ciele pacjenta. Tkanki zdrowe i chorobowo zmienione różnią się intensywnością gromadzenia iztopu. Dzięki temu możemy stosować metody radioizotopowe jako bardzo czułe w diagnozowaniu określonych chorób w onkologii, endokrynologii i reumatologii.

W naszym zakładzie wykorzystujemy badanie scyntygraficzne całego układu kostnego, scyntygrafię dynamiczną nerek i procedurę lokalizacji węzła wartowniczego.

Nasze badania pozwalają nie tylko na uwidocznienie struktury narządu, ale i na określenie jego czynności.

Leczenie z wykorzystaniem izotopów polega na podawaniu pacjentowi leczniczej dawki danego radiofarmaceutyku w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego.

Prowadzimy terapię: łagodnych schorzeń tarczycy jodem I 131, leczenie zmian przerzutowych do układu kostnego w przebiegu np. raka piersi i raka prostaty, z wykorzystaniem samaru Sm 153.

Leczymy również stany zapalne stawów np. kolanowego i innych podając izotop itru 90 i renu 186.

Rozpoczynamy terapię zmian przerzutowych do kości w przebiegu hormonoopornego raka stercza izotopem Ra 223.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Lecznice Citomed Sp. z o.o. w Toruniu na zdrowie ludzi i na środowisko

Wyniki pomiarów i obliczonych dawek promieniowania wskazują, że prowadzona działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.
W Lecznicach Citomed nie stwierdzono uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych.

Medycyna Nuklearna - Zespół

Medycyna Nuklearna

Medycyna Nuklearna - zespół

Medycyna Nuklearna - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy i specjalistów.

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie

Powiązane pracownie

  • Laboratorium medyczne

    Badania krwi, badania genetyczne, badania immunologiczne, badania hormonalne, badania w czasie ciąży

Powiązane słowa kluczowe