Geriatria - zakres usług

Podczas wizyty u geriatry wykonywana jest:
1. ocena sprawności funkcjonalnej: jak dana osoba radzi sobie z wykonywaniem podstawowych funkcji dnia codziennego (np. poruszanie się, mycie, korzystanie z toalety, samodzielne spożywanie posiłków) oraz z wykonywaniem złożonych czynności dnia codziennego (przygotowanie posiłków, sprzątnie, pranie, korzystanie z telefonu, płacenie rachunków itp.)
2. ocena sprawności poznawczej (ocena funkcjonowania układu nerwowego): sprawdzenie czy pacjent nie rozwinął już u siebie objawów otępienia lub czy ma łagodne zaburzenia funkcji poznawczych mogących rozwinąć się w otępienie. Ocenia się wtedy: pamięć, orientację, umiejętność liczenia, planowania, umiejętności wzrokowo przestrzenne, umiejętności posługiwania się mową i rozumienie mowy.
3. ocena nastroju (diagnostyka depresji, u osób w starszym wieku może ona objawiać się zupełnie inaczej niż u osób młodych, senior z depresją może nie odczuwać smutku, natomiast mogą wystąpić przewlekle zgłaszane dolegliwości bólowe, bezsenność, apatia wycofanie się lub utrata apetytu- często brane jako objawy otępienia, bez wstępnej oceny nastroju).
4. ocena stanu odżywienia (u osób starszych często dochodzi z powodu mniejszej mobilności do ubytku tkanki mięśniowej, zjawisko to zwiększa ryzyko upadków, związanych z nimi urazów i unieruchomienia pacjenta)
5. ocena chodu i równowagi (wstępna ocena ryzyka upadków, potrzeby używania sprzętów medycznych w postaci laski, chodzika/balkonika, ewentualna ocena pod kontem parkinsonizmu)
6. ocena sytuacji socjalno-ekonomicznej (ocena czy pacjent ma zapewniona niezbędna opiekę osób bliskich, ocena czy może zapewnić sobie finansowanie leków i innych potrzeb, pomoc w ewentualnym kierowaniu do placówek zapewniających okresową pomoc lub opiekę 24 godzinną)
7. rozpatrywanie przebytych chorób dotychczas przebytych i na jakie choroby przewlekłe dany pacjent aktualnie cierpi, w tym koordynowanie przyjmowanych leków.
8. diagnostyka chorób wieku starszego np. otępienia, zaburzeń widzenia, zaburzeń słuchu itp.

Geriatria - Zespół

Geriatria

Geriatria - zespół

Geriatria - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy, specjalistów i pielęgniarek

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie