Geriatria - Informacje ogólne

Geriatria to nauka zajmująca się całościowo starszym człowiekiem.
Dotyczy ona profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób u osób po 60 roku życia.

Lekarz geriatra jest koordynatorem leczenia wielu specjalistów, pod opieką których znajduje się dana osoba. Szczególnie ważne jest tutaj kontrolowanie farmakoterapii i zapobieganie wystąpienia niekorzystnych skutków interakcji lekowych (polipragmazji/wielolekowości). Specjalizuje się również w profilaktyce i leczeniu zespołów geriatrycznych. Geriatra zajmuje się zdrowiem fizycznym, psychicznym, ale również sprawnością funkcjonalną swoich pacjentów.

Podejście specjalistów do leczenia osób starszych koncentruje się na pojedynczej chorobie lub układzie. Natomiast podejście geriatry to koncentracja na problemie w przebiegu wielu chorób.
Dla geriatry najważniejsze są poprawa stanu funkcjonalnego oraz jakości życia osób starszych.

Seniorzy szczególnie po 75 roku życia to zazwyczaj osoby, które nie chorują na jedną chorobę. Prezentują one wielochorobowość oraz mnogość zastosowanych w ich leczeniu terapii. Pacjent, który ukończył 60 lat i dotychczas nie leczył się wielospecjalistycznie również raz na jakiś czas powinien odwiedzić geriatrę w celu profilaktyki chorób wieku starczego.

Do wielkich problemów/zespołów geriatrycznych należą:
• Zaburzenia pamięci, otępienie
• Depresja (zazwyczaj ma ona inny przebieg i objawy niż w młodszej populacji)
• Majaczenie (nagłe zaburzenia stanu świadomości- spowodowane  u osób starszych innym przebiegiem chorób i co za tym idzie utrudnioną ich diagnostyką  np. jedynym objawem zapalenie płuc czy nawet zawału mięśnia sercowego może być majaczenie)
• Upadki, zaburzenia równowagi (zwiększające ryzyko złamania i unieruchomienia pacjenta w łóżku)
• Nietrzymanie zwieraczy (nietrzymanie moczu i stolca)
• Upośledzenie wzroku i słuchu
• Zespół słabości
• Zespoły jatrogenne (konsekwencje wdrażania i łączenia terapii wielu specjalistów u jednego pacjenta)
Wczesna profilaktyka lub leczenie zespołów geriatrycznych może w znaczący sposób poprawić codzienne funkcjonowanie seniorów.

Geriatria - Zespół

Geriatria

Geriatria - zespół

Geriatria - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy i specjalistów.

Zobacz Zespół

Powiązane poradnie

  • Interna
    I­nte­rna­

    Proces leczenia pacjenta: profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja oraz kontrola stanu zdrowia