Pomagamy

Pracownicy Lecznic Citomed wyrażają solidarność i są myślami i sercem z obywatelami Ukrainy, a swoimi działaniami będą wspierać potrzebujących. Przygotowaliśmy realne wsparcie dla osób, które potrzebują naszej opieki medycznej. 
Dla ułatwienia kontaktu od środy (2.03.2022 r.) udostępniamy dwa specjalne numery telefonów dla obywateli z Ukrainy, które obsługiwane będą w ich ojczystym języku. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00. 
- +48 887 070 287 
- +48 887 076 362 
W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zapewniamy pomoc Obywatelom Ukrainy (dorosłym i dzieciom) w zakresie:
- Udzielania adekwatnej pomocy medycznej Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego lub poradni specjalistycznej.
- Pracy dla obywateli Ukrainy - tworzymy miejsca pracy zarówno dla lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.


Ważne!
Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

У зв'язку зі збройним конфліктом на території України ми надаємо наступну допомогу громадянам України (дорослим і дітям):
Надання стосовної медичної допомоги громадянам України, котрі прибули до Польщі у зв'язку з мілітарною агресією Росії на територію України, і котрі звернуться до сімейного лікаря або спеціаліста у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.
Праця для громадян України – ми створюємо робочі місця зарівно для лікарів, як і для медсестер і інших медпрацівників.
Для поліпшення контакту від середи (02.03.2022 р.) будуть доступні два спеціальні телефонні номери для громадян України, котрі будуть обслуговуватись на їх рідній мові. Графiк роботи: Понедiлок - п'ятниця 9:00-18:00
+48 887 070 287
+48 887 076 362

Увага!
Це стосується тільки громадян України, котрі мають довідку видану Прикордонною Службою Польщі або відбиток в дорожньому документі, який підтверджує легальність їх перебування на території Польщі, ораз котрі перетнули кордон від 24 лютого 2022 р., у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

Infografika po ukraińsku

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta