Menu mobilne

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Lecznicach Citomed Sp. z o. o. Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Lecznicach Citomed Sp. z o. o. 


1. Szanowna Pani/Panie Administratorem Twoich danych osobowych są Lecznice Citomed Sp. z o. o. , zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73 lub telefonując pod numer: 56 658 44 01.  Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres j.w. lub na adres iod@citomed.pl

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 86 dni.

6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do przychodni, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków przychodni, tj. ciągi komunikacyjne, poczekalnie, punkty rejestracji, punkt informacji.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 
* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.