Misja firmy

MISJA LECZNIC CITOMED Sp. z o. o.

Zdobycie największego uznania i zaufania społecznego poprzez udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych wszystkim Pacjentom.

Wyznaczony cel realizuje personel świadomy i przekonany, że tylko pełne poszanowanie praw Pacjentów i wysoka jakość wszystkich procedur są praktycznym urzeczywistnieniem idei humanizmu i prawdziwej medycyny.

POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem Lecznic CITOMED Sp. z o.o. jest oferowanie Pacjentom kompleksowej opieki medycznej  na najwyższym poziomie.

Cel ten realizujemy poprzez: 

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami ISO 9001:2015 oraz PN-EN 15224 jest wyrazem troski o naszych pacjentów, pracowników, współpracowników oraz dostawców.

Zobowiązujemy się: