Badania Prenatalne

Czekasz na dziecko...? 
Chciałabyś wiedzieć więcej? Chciałabyś wiedzieć na pewno? 
Wykonaj badania prenatalne, one pozwolą na profesjonalną pomoc jeszcze przed narodzinami dziecka...

Idea badań prenatalnych

Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3-5%. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej możliwe jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr). Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala to rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po jego urodzeniu. W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Poradnictwo genetyczne wzbogacone współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych. 

Jak wykryć chore dziecko?

Priorytetowe są badania biochemiczne wykonywane w pierwszym trymestrze ciąży, wspólnie z badaniem USG, między 11 a 14 tygodniem ciąży. Pozwalają one wykryć nieprawidłowości genetyczne w 95% badań. Badania prenatalne powinna mieć wykonane każda kobieta ciężarna.

Jak to działa?
 1. kwalifikacja na podstawie wywiadu (wymogi NFZ kwalifikacji do programu) - dział rejestracji medycznej,
 2. konsultacja genetyka,
 3. pobranie krwi od matki na test podwójny,
 4. usg - test podwójny,
 5. konsultacja genetyka,
 6. test potrójny,
 7. ryzyko podwyższone - kwalifikacja genetyka do badania inwazyjnego,
 8. amniopunkcja genetyczna,
 9. omówienie wyniku przez genetyka,
 10. badanie - usg II trymestru,
 11. konsultacja genetyka,
 12. otoczenie pełnoprofilową opieką prenatalną , w tym psychologiczną rodziców dzieci chorych,
 13. skierowanie do ośrodka III stopnia referencyjności celem dalszej opieki perinatalnej.
Test podwójny
 • badanie USG,
 • badanie biochemiczne z krwi matki.
Test potrójny
 • badanie poziomu alfa-fetoproteiny (AFP),
 • badanie poziomu gonadotropiny kosmówkowej (beta hCG),
 • badanie estriolu.
Amniopunkcja genetyczna

Kto może korzystać z Programu badań prenatalnych w ramach NFZ?
 • wiek powyżej 35 lat,
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
Tryb włączania do programu

Uwaga! Wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem, wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. Pacjentki, które nie spełniają kryteriów kwalifikacji NFZ mogą mieć wykonany pełen zakres płatnych badań prenatalnych.
Szczegółowych informacji udzielają – dział rejestracji Nowej Ginekologii i lekarze w trakcie konsultacji położniczych.

Pobierz wzór skierowania

Zadbaj o siebie i swoje dziecko już dziś!
Wykonaj badania prenatalne, one pozwolą na profesjonalną pomoc jeszcze przed narodzinami dziecka.
Rejestracja telefoniczna 695-600-162 lub osobiście.

Zapraszamy!
Zespół Centrum Medycznego Nowa Ginekologia

Nowa Ginekologia - Zespół

Nowa Ginekologia

Nowa Ginekologia - zespół

Nowa Ginekologia - Zobacz skład naszego zespołu lekarzy, specjalistów i pielęgniarek

Zobacz Zespół

Powiązane marki