Ważne informacje dot. Medycyny Pracy

 

  1. Z informacji uzyskanych z Głównego Inspektoratu Pracy wynika, że Stanowisko GIP w sprawie obowiązku terminowego kierowania na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp zostało wycofane ze strony Inspekcji. Niemniej pracodawcy, którzy zastosują się to wskazanych tam zasad mogą liczyć na niewyciąganie konsekwencji przez inspektorów PIP w przypadku nieprzeprowadzenia badań we wskazanych w piśmie okolicznościach.
  2. Sprawa przedłużenia ważności badań okresowych na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii zostanie określona w kolejnej „specustawie”, którą musi przyjąć Sejm RP, prawdopodobnie termin badań okresowych zostanie przedłużony do końca stanu epidemii. Badania wstępne i kontrolne mają być przeprowadzane.
  3. W związku z niedoborem specjalistów lekarskich w różnych dziedzinach i w konsekwencji brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich badań konsultacyjnych w trakcie badań profilaktycznych, zostaną znowelizowane wskazówki metodyczne określające zakres badań, czyli załącznik nr 1 do rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Zostanie zmniejszona liczba niezbędnych do przeprowadzenia badania profilaktycznego konsultacji i badań dodatkowych.