Seksualność

Kalina Jędrusik śpiewała „Bo we mnie jest seks”, zespół Ira – „Seks jest tym, co ja chciałbym ci maleńka dać”. Picasso tworzył erotyczne prace, pełne namiętności, a artyści ci to tylko jedni z wielu, dla których temat zmysłowości ciała, seksualności był ciekawy i godny odnotowania. Temat seksualności budzi u nas wiele emocji. Ta sfera życia bardzo często owiana jest aurą tajemniczości, i stanowi temat tabu. Rozmowom na temat seksualności często towarzyszy wstyd i zakłopotanie, ale i jednocześnie ciekawość. Brak umiejętności nazywania swoich potrzeb, rodzaje komunikacji, wykształcenie własnego, intymnego języka, który będzie obowiązywał w związku to mogą być podstawy do dobrych relacji seksualnych. Spotykając partnera poznajemy jego zwyczaje kulinarne, styl ubierania, zamiłowania muzyczne, ale sfera seksualności zostaje zepchnięta na margines – choć z całą pewnością dotyczy każdego z nas. Seksualność jest niezwykle intymną częścią życia każdego człowieka. Dotyczy wszystkich ludzi niezależnie od płci, wieku, czy wyznania. Według definicji WHO seksualność jest kluczowym aspektem życia człowieka na przestrzeni jego życia, a w jej skład wchodzą płeć, pełnione przez nas role, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, erotyzm, przyjemność, intymność oraz reprodukcja. Seksualność jest odczuwana i wyrażana w postaci myśli, fantazji, pragnień, przekonań, postaw, wartości, zachowań, praktyk, ról oraz relacji i związków. Seksualność dotyczy również wielu dziedzin nauki, np. ginekologii, urologii, seksuologii, neurologii, psychiatrii. Podczas XIV Światowego Kongresu Seksuologicznego w Hongkongu w 1999 roku przyjęta została Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych, w skład której wchodzą prawa stanowiące o seksualności. Dzięki niej spisane zostały przywileje płynące z posiadania seksualności, między innymi: prawo do wolności, prywatności i do edukacji seksualnej, do emocjonalnego wyrażania seksualności oraz swobodnego nawiązywania związków. John Bancroft, definiuje seksualność jako w postaci pożądania lub pragnienia, towarzyszących im fizjologicznie zdeterminowanych odpowiedzi seksualnych i zachowań prowadzących do orgazmu lub przynajmniej sprawiającego przyjemność podniecenia, występujących często między dwojgiem ludzi, lecz nierzadko także praktykowanych samotnie. Definicji seksualności powstało na przestrzeni lat bardzo wiele. Dzięki nim dowiadujemy się, jak szerokim pojęciem jest to zagadnienie, ale również to, jak wiele pozostało jeszcze w tej materii do zbadania.

 

Artykuł napisała mgr Dominika Perszke - psycholog, seksuolog 

Powiązane artykuły

Powiązane słowa kluczowe