Plebiscyt „Hipokrates Kujaw i Pomorza 2018”

„Hipokrates Kujaw i Pomorza 2018” jest kontynuacją znanego od lat plebiscytu „Złoty Stetoskop” organizowanego przez redakcję „Nowości”. W plebiscycie szukamy przede wszystkim medyków, którym można zaufać ze względu na ich doświadczenie i uważne podejście do pacjenta. Jednocześnie pacjenci oczekują od pracowników służby zdrowia m.in. cierpliwości, empatii i wysokiej kultury osobistej. 

Pediatria sama mnie wybrała. Zawsze miałam świetny kontakt z dziećmi. Podobnie jak z ich rodzicami. Moim ostatnim miejscem pracy w Toruniu była przychodnia Citomed i mam o tej placówce bardzo dobre zdanie - wszystko było prowadzone zgodnie ze sztuką lekarską - tłumaczy Anna Moczarska.

Czytaj więcej: http://www.nowosci.com.pl/plebiscyty/hipokrates-kujaw-i-pomorza/a/hipokrates-kujaw-i-pomorza-2018-na-zgloszonych-kandydatow-w-poszczegolnych-kategoriach-konkursowych-mozna-glosowac-jeszcze-do-7,13363654/