Koniec z książeczkami do badań sanitarno-epidemiologicznych?

Do niedawna praca w bezpośrednim kontakcie z żywnością wymagała książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, wykluczającej nosicielstwo pałeczek Salmonella spp. i Shigella spp. Od 1 marca 2017 roku jedynym wiążącym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydane w formie zaświadczenia.

Tego typu zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych powinien mieć każdy nowy pracownik, a także każdy, którego zaświadczenie traci ważność. W przypadku tych zaświadczeń forma zatrudnienia nie ma znaczenia, a liczy się tylko rodzaj wykonywanej pracy. Zgodnie z obowiązującą ustawą (par. 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) zaświadczenie powinno być przechowywane w miejscu wykonywania pracy przez osobę, której orzeczenie dotyczy.

Badania przeprowadzane są przez lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy, którzy mogą wydać orzeczenie lekarskie:

Warto jeszcze raz podkreślić, że książeczka sanepidu nie jest dokumentem medycznym i nie upoważnia do pracy przy żywności, a zgodnie z nowymi przepisami obowiązuje orzeczenie wydane przez lekarza w formie zaświadczenia.

Zapraszamy do poradni medycyny pracy – Citomed Toruń!

Powiązane słowa kluczowe