Hałas w pracy – co należy wiedzieć?

Jak pokazują statystyki, w Polsce prawie milion osób pracuje w warunkach narażających na nadmierny hałas, a tym samym jest wystawiona na zawodowe uszkodzenie słuchu. Jest to jeden z najczęściej występujących czynników szkodliwych i uciążliwych, jednakże rozporządzenie Ministra Pracy, Pracy i Spraw Socjalnych dokładnie określa dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pracy.

Czas działania hałasu oraz jego maksymalne i szczytowe wartości są niezbędne do określenia dokładnych wartości hałasu, które nie mogą zostać przekroczone:

- poziom ekspozycji dziennej (8 h) – max. 85 dB

- poziom ekspozycji tygodniowej – max. 85 dB dziennie

- maksymalny poziom dźwięku A – 115 dB

- maksymalny poziom dźwięku C – 135 dB

Istnieją także inne normy, których należy przestrzegać:

- praca w ciągłym hałasie ok. 95-100 dB nie może trwać dziennie dłużej niż 40-100 min

- praca w hałasie ok. 110 dB nie może trwać dziennie dłużej niż 10 min

Przestrzegane muszą być także normy poziomów ciśnienia akustycznego, co jest związane z hałasem o częstotliwości niesłyszalnej dla ludzkiego ucha, szczególnie wysokiej (powyżej 20 000 Hz (20kHz)) emitowanej przez m. in. lutownice ultradźwiękowe, wanny lutownicze, zgrzewarki, płuczki, narzędzia pneumatyczne, sprężarki, palniki, niektóre maszyny włókiennicze.

            Badania słuchu w medycynie pracy (w tym badanie laryngologiczne z audiometrią) wykonuje się profilaktycznie corocznie przez pierwsze 3 lata pracy w warunkach hałasu. Częściej po zgłoszeniu przez pracownika choroby słuchu lub pogorszenia stanu słuchu, a także, gdy badanie stwierdzi nieprawidłowości.

            Pracodawca musi także pamiętać, że w przypadku pracy narażającej na 8 godzinną ekspozycję 85 dB ma obowiązek wprowadzenia programu ochrony słuchu, ograniczenia pracownikom ekspozycji na hałas oraz stosowania należytych środków ochrony słuchu wśród pracowników.