Frenotomia

Skrócone wędzidełko podjęzykowe obserwuje się u nawet 10,7% noworodków. U dzieci tych obserwuje się trudności w karmieniu zarówno piersią, jak i butelką. Dominują tu trudności w uchwyceniu piersi i efektywnym ssaniu oraz bolesność i uszkodzenie brodawek sutkowych u matki. W późniejszych okresach życia skrócone wędzidełko językowe może przyczyniać się do nieprawidłowej wymowy, wad zgryzu, braku właściwej higieny jamy ustnej.
Frenotomia wykonywana jest przez lekarza neonatologa, polega na przecięciu wędzidełka jednorazowymi nożyczkami. Przeciwbólowo przed zabiegiem dziecko otrzymuje na policzek 1-2 ml doustnego roztworu glukozy. Zaraz po zabiegu noworodek może być przystawiony do piersi. Po 15 min. obserwacji może wrócić do domu.

Gabinet Lekarza Neonotologa, tel. do rejestracji 695 600 162

Powiązane artykuły