Czy stanowisko pracy ma wpływ na zakres badań profilaktycznych?

Badania profilaktyczne w Poradni Medycyny Pracy zlecane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Pracodawca określa w nim czynniki szkodliwe i uciążliwości występujące na stanowisku i to właśnie one determinują zakres badań profilaktycznych.

Lekarz na podstawie informacji określonych przez pracodawcę, w tym zakresu czynności wykonywanych na danym stanowisku np. obsługi pojazdów, korzystania z monitora ekranowego czy pracy na wysokości, określa niezbędny zakres badań dodatkowych i specjalistycznych.

Stanowisko pracy ma także wpływ na częstotliwość badań okresowych, których termin na wydanym orzeczeniu wskazuje lekarz. Najczęściej badaniom okresowym muszą być poddawani pracujący na wysokości – co 3 lata (po ukończeniu 50 roku życia, przy pracy na wysokości powyżej 3 metrów - badania wykonuje się raz na rok). Osoby stale korzystające z komputera – co 4 lata. Natomiast pracownicy nienarażeni na czynniki szkodliwe – co 5 lat.

Należy jednak pamiętać, że każdorazowo orzeczenia lekarskie i wyznaczanie terminu kolejnego badania okresowego w głównej mierze zależne jest od stanu zdrowia pracownika i na tej podstawie może być skrócone.

Powiązane słowa kluczowe