3 rodzaje badań, które pracodawca jest obowiązany zapewnić swoim pracownikom

Odpowiadając na liczne zapytania pracodawców warto przypomnieć, że Umowa o badania profilaktyczne powinna być zawierana (w formie pisemnej) przez wszystkie firmy niezależnie od liczby pracowników. I należy zaznaczyć, że pracodawca nie powinien honorować przedstawionych przez pracowników orzeczeń wydanych przez lekarza innej placówki niż ta, z którą pracodawca ma podpisaną umowę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, pracodawca musi zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Poznaj 3 rodzaje badań, które wykonasz na koszt pracodawcy:

1. Badania wstępne

Są to badania dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

2. Badania okresowe

Ich termin wyznaczony jest przez lekarza medycyny pracy.

3. Badania kontrolne

Warto wiedzieć, że praktyka zwrotu kosztów badań profilaktycznych na podstawie przedstawionego przez pracownika rachunku, która niewątpliwie wygodniejsza jest dla pracodawcy, nie jest zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Powiązane słowa kluczowe