Zamów receptę on-line

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA RECEPTY ZAOCZNE

Jeśli nie posiadasz Internetowego Konta Pacjenta, po wystawieniu recepty, pracownicy naszej rejestracji skontaktują się z Tobą by przekazać kod recepty. Czas oczekiwania maksymalnie do 3 dni roboczych.

Usuń lek
Dodaj lek

Czy przebywa Pan/Pani obecnie na leczeniu w szpitalu:

Czy posiada Pan/Pani Internetowe Konto Pacjenta (IKP)?

Szanowni Pacjenci informujemy, że:

  1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są Lecznice Citomed Sp. z o.o. i Citomed Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, zwani dalej „Współadministratorami”.
  2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami realizowane są w ramach zawartej umowy o współadministrowanie, Spółki wspólnie uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczycącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
    • Współadministratorzy będą przetwarzali wspólnie dane pacjentów i byłych pacjentów, osób upoważnionych przez pacjentów do otrzymywania informacji o stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej
    • Współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla realizacji celów: ustalenie tożsamości osób przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych, realizacji praw pacjenta
  3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@citomed.pl lub wysyłając korespondencję na adres Lecznice Citomed ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń lub Citomed ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń.
  4. Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Chcąc skorzystać z świadczeń finansowanych przez NFZ nasz personel będzie pozyskiwał informacje o Państwa statusie ubezpieczenia korzystając z systemu e-WUŚ, udostępnionego przez NFZ. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.
  5. Pełna treść klauzuli informacyjne znajduje się na stronie: https://www.citomed.pl/o-citomed/ochrona-danych