Dokumenty do pobrania

Zgoda na otrzymanie wyniku badania Zakładu Diagnostyki Obrazowej 

1. Drogą e-mail 

2. Drogą pocztową 

 
Medycyna pracy - wzór umowy

Pobierz (plik w formacie *.pdf)

 
Skierowanie Na Badania Medycyny Pracy

Pobierz (plik w formacie *.pdf)

 

Endoskopia 

1. Przygotowanie do badania FSS

2. Przygotowanie do gastroskopii

3. Przygotowanie do kolonoskopii 

 

Deklaracja Wyboru Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pobierz (plik w formacie *.doc)

 

Deklaracja Wyboru Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pobierz (plik w formacie *.doc)

 

Deklaracja Wyboru Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń z Zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pobierz (plik w formacie *.doc)

 

 

Wzór Dokumentu Zgłoszenia Kopii Dokumentacji Medycznej

Pobierz (plik w formacie *.pdf)

 

Ankieta Oceny Stanu Zdrowia Pacjenta (przy operacji zaćmy)

Pobierz (plik w formacie *.pdf)

 

Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na recepty zaoczne / dowóz leków

Pobierz (plik w formacie *.pdf)

 

 

Wzór skierowania na badania prenatalne

Pobierz (plik w formacie *.pdf)

 
Zasady dotyczące teleporad

Pobierz (plik w formacie *pdf)