Wykryj raka

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Koordynatorem projektu jest Pracownia Genetyki Nowotworów.
Badania wykonane są w oparciu o zasoby diagnostyczne

Lecznic Citomed Sp. z o. o.

Jeśli chcesz wziąć udział w darmowym badaniu w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych wypełnij poniższą ANKIETĘ.

ANKIETA jest elementem badania przesiewowego w kierunku wczesnego wykrywania dziedzicznie uwarunkowanych nowotworów: raka piersi, raka jajnika, raka błony śluzowej trzonu macicy, raka jelita grubego. Na jej podstawie zespół specjalistów Poradni Genetycznej zweryfikuje możliwość przystąpienia do programu.

Czy Pan/i chorował/a na chorobę nowotworową?Czy ktoś z Pana/Pani rodziny chorował na chorobę nowotworową?

Rodzina:

tak
nie
nie wiem

tak
nie
nie wiem

tak
nie
nie wiem


* Pole obowiązkowe