main page Lecznice Citomed

Pracownia EMG

Zakres badań EMG:

 • przewodnictwo/elektroneurografia
 • dekrement
 • fala F
 • rejestracja czynności spontanicznej EMG
 • rejestracja o zadanych warunkach (triggered) z możliwością uśredniania i analizy off-line

 

Wskazania do badania:

 • różnicowanie obwodowego uszkodzenia neurogennego z uszkodzeniem miogennym, niedowładem ośrodkowym i psychogennym
 • wykazanie zaburzeń przekaźnictwa nerwowomięśniowego w zespołach miastenicznych
 • potwierdzenie miotonii i innych schorzeń z nieprawidłową samoistną aktywnością mięśni
 • różnicowanie między uszkodzeniem komórek rogów przednich a uszkodzeniem korzeni nerwowych, splotów lub pojedynczych czy mnogich nerwów obwodowych
 • potwierdzenie polineuropatii z określeniem jej postaci: aksonalnej lub demielinizacyjnej, rozlanej lub wieloogniskowej
 • określenie stopnia zaburzenia czynnościowego z rozpoznaniem odnerwienia częściowego i całkowitego, odwracalnego bloku przewodzenia (neurapraksji) i reinerwacji
 • obiektywizacja nieprawidłowego przebiegu regeneracji po obwodowym uszkodzeniu nerwów

Badanie wykonuje:

dr Karolina Zacharewicz-Talarek

neurolog

Informacje dla pacjentów:

 • Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony pacjenta.
 • Przed badaniem pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwkrzepliwych, takich jak: acenokumarol, warfaryna, heparyna aspiryna lub jeśli łatwo tworzą mu się siniaki.
 • Nie ma również specjalnych zaleceń co do postępowania po badaniu.
 • Po badaniu może być odczuwalna niewielka tkliwość mięśnia, który był badany, ale powinna ustąpić po kilku godzinach. Mięśnie mogą być bolesne od 1 do 3 dni.
 • Można odczuwać osłabienie w nogach, ramionach, rękach lub w mięśniach twarzy (badanie pozwala stwierdzić czy osłabienie jest spowodowane chorobą mięśni, nerwów czy też połączeń nerwowo-mięśniowych).

Wyposażenie pracowni:

 • EMG/NCS VIKING QUEST – producent: Nicolet Biomedical Inc., USA; rok produkcji: 2009

Rejestracja świadczeń prywatnych

(w tym klienci firm ubezpieczeniowych)

tel.: 56 658 44 22, 56 658 44 05

lub rejestracja on-line.: www.citomed.pl

 

Lecznice Citomed Przychodnia nr 1

87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 (wejście główne od ul. Równinnej)

 

Preferencje wyboru placówki medycznej w zakresie świadczeń prywatnych

Co dla Pani/Pana jest najważniejsze w wyborze placówki medycznej?
kompetencje personelu medycznego
kompleksowość oferty (możliwość wykonania wszystkich badań w jednym miejscu)
ceny usług medycznych
uprzejmość personelu
komfortowe warunki obsługi
reputacja placówki
inne, niewymienione powyżej